Voorzitter: Dick Voorthuijsen

De Haal 21, 1511 AL Oostzaan.

Telefoon: 075 6843972

Email: Voorzitter@hsv-oostzaan-oab.nl

 

Secretaris: René van Erp

De Haal 3, 1511 AL Oostzaan.

Telefoon 075 6845109

Email: Secretaris@hsv-oostzaan-oab.nl

 

Penningmeester: Arthur van Kruiselbergen

De Hoper 31, 1511 HK Oostzaan.

Telefoon: 075 6844013

Email: Penningmeester@hsv-oostzaan-oab.nl

 

Bankrekening: NL45INGB0003478600

KvK: 40617499

 

 

 

Wegens de geringe belangstelling voor onze viswedstrijden, zal tijdens de komende jaarvergadering op 4 maart 2019 aanvang 19.30 uur, worden geinventariseerd of we verder gaan met het organiseren van deze wedstrijden.

De vergadering zal wederom worden gehouden in één van de lokalen van "Kolom Praktijk college Noord", Oostzanerdijk 139,

1035 EX Amsterdam. (Dat is het stukje Oostzanerdijk tegenover de ingang naar het O.S.V. Terrein, voor de tomtom: Oostzanerwerf 2.

Binnenkort wordt hier de uitslag van de wedstrijden van 2018 gepubliceerd.

 

Lid worden van onze hengelsportvereniging? Dat kan!

Neem telefonisch contact op met onze penningmeester, de heer van Kruiselbergen: 075-6844013.

Hij kan u duidelijk maken hoe u zo snel mogelijk aan een vispas komt.

Vissen? Altijd de vispas mee!

Let op,

 

Wilt u geen vispas ontvangen voor 2019 dan dient uw schriftelijke opzegging voor 3 oktober 2018 te zijn ontvangen op Email: Penningmeester@hsv-oostzaan-oab.nl

 

Voor 2019 is in de laatste jaarvergadering van maart jl. afgesproken dat de contributie voor 2019,

€ 28,-- zal gaan bedragen, voor de jeugdvispas € 16,-- en voor het Visblad via de vereniging € 11,--. E.e.a. i.v.m. met de hogere afdracht aan Sportvisserij Nederland en de verhoogde portokosten door PostNL.

 

Deze nieuwe bedragen vind U ook op de rekening die medio november bij U in de bus valt. Betaalt U svp. direct na ontvangst, maar in ieder geval voor 12 december 2018, de rekening, dan kan uw Vispas 2019 voor 1 januari aan U worden toegezonden. Betaalt U na deze datum dan wordt i.v.m. hogere kosten voor de vereniging de contributie verhoogd met € 5,--.