Home

Lid worden van onze hengelsportvereniging? Dat kan!

Neem telefonisch contact op met onze penningmeester, de heer van Kruiselbergen: 075-6844013.

Hij kan u duidelijk maken hoe u zo snel mogelijk aan een vispas komt.

Vissen? Altijd de vispas mee!


U kunt hiervoor via de website van Sportvisserij Nederland een nieuwe vispas aanvragen, kiest U daarbij voor onze visvereniging OAB te Oostzaan.

Let op,


Wilt u geen vispas ontvangen voor 2022 dan dient uw schriftelijke opzegging voor 1 oktober 2021 te zijn ontvangen op Email: Penningmeester@hsv-oostzaan-oab.nl


Voor 2022 zal de contributie worden vastgesteld op onze ledenvergadering die medio maart 2021 zal worden gehouden.


De nieuwe bedragen vind U op de rekening die medio november bij U in de bus valt. Betaalt U svp. direct na ontvangst, maar in ieder geval voor 10 december 2020, de rekening, dan kan uw Vispas 2021 voor 1 januari aan U worden toegezonden. Betaalt U na deze datum dan wordt i.v.m. hogere kosten voor de vereniging de contributie verhoogd met € 5,--.


Let op de vereniging maakt geen gebruik van automatische incasso, omdat dit alleen al ruim € 350,-- per jaar kost.  Dit houd de contributie lager.