Home


Hengelsportvereniging  ONS ALLER BELANG te OOSTZAAN

Voorzitter:   Dick Voorthuijsen

De Haal 21, 1511 AL  Oostzaan.

Telefoon: 075 6843972

Email: Voorzitter@hsv-oostzaan-oab.nl


Secretaris:  René van Erp

De Haal 3, 1511 AL   Oostzaan.

Telefoon 075 6845109

Email: Secretaris@hsv-oostzaan-oab.nl


Penningmeester: Arthur van Kruiselbergen

De Hoper 31, 1511 HK  Oostzaan.

Telefoon: 075 6844013

Email: Penningmeester@hsv-oostzaan-oab.nl


Bankrekening: NL45INGB0003478600

KvK:  40617499
Let op:

De ledenvergadering zal worden gehouden op 9 maart 2020, in de bestuurskamer van het gebouw van

de IJsclub Centrum te Oostzaan.

Leden en belangstellenden zijn deze avond welkom aan de Twiskeweg 97,  1511BZ  Oostzaan.

De vergadering zal om 20.00  uur aanvangen.


Agenda: 1. Welkom en opening

               2. Beleid voor 2020 en 2021

               3. Vaststellen contributie 2021

               4. Rondvaag en sluiting.


Het bestuur roept u op om in grote getale te verschijnen. 
Lid worden van onze hengelsportvereniging? Dat kan!

Neem telefonisch contact op met onze penningmeester, de heer van Kruiselbergen: 075-6844013.

Hij kan u duidelijk maken hoe u zo snel mogelijk aan een vispas komt.

Vissen? Altijd de vispas mee!

Let op,


Wilt u geen vispas ontvangen voor 2021 dan dient uw schriftelijke opzegging voor 3 oktober 2020 te zijn ontvangen op Email: Penningmeester@hsv-oostzaan-oab.nl


Voor 2021 zal de contributie worden vastgesteld op onze ledenvergadering van 9 maart 2020.


De nieuwe bedragen vind U op de rekening die medio november bij U in de bus valt. Betaalt U svp. direct na ontvangst, maar in ieder geval voor 12 december 2020, de rekening, dan kan uw Vispas 2021 voor 1 januari aan U worden toegezonden. Betaalt U na deze datum dan wordt i.v.m. hogere kosten voor de vereniging de contributie verhoogd met € 5,--.